• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Контакти Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан”
Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан”

Адрес:
Ул. Оборище 1 , ет. 3
НОВИ ПАЗАР
Шумен
9900

Телефон: 0886336550

Информация: Екип на „МИГ Нови пазар – Каспичан” :
Изпълнителен Директор : Сирма Комитова
Тел : 0886 331 550, 0898 480 100
Имейл : mignpk@abv.bg

Експерт „ Прилагане на стратегия за ВОМР” : Милена Иванова
Тел : 0886 336 550
Имейл : mignpk@abv.bg

Експерт „Административни дейности” Десислава Илчева
Тел : 0886 336 550
Имейл : mignpk@abv.bg

Счетоводител : Цветелина Христова
Тел : 0886 336 550
Имейл : mignpk@abv.bg