• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 52
2 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 91
3 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 97
4 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 89
5 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 120
6 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 119
7 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 73
8 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 240
9 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 197
10 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 253
11 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 306
12 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 336
13 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 283
14 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 323
15 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 471
16 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 550
17 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 468
18 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 369
19 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 345
20 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 263
21 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 338
22 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 363
23 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 335
24 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 415
25 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 1033
26 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 697
27 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 691
28 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 680
29 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 730
30 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 687
31 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 626
32 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 684
33 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 884
34 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 674
35 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 707
36 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 615
37 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 656
38 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 625
39 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 906
40 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 846
41 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 687
42 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 5812
43 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 858
44 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 793
45 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 687
46 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 903
47 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 695
48 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 824
49 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 843
50 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 836
51 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1091
52 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1241
53 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1286
54 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 1460
55 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 1572
56 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1342
57 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 1412
58 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1439
59 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 1669
60 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 1521
61 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 1343
62 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 2079
63 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 8343
64 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 1797
65 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 1359
66 Обществено обсъждане в гр.Каспичан Понеделник, 25 Април 2016 1250
67 Покана за Общо събрание Вторник, 19 Април 2016 1694
68 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Четвъртък, 14 Април 2016 1286
69 Покана за обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР Четвъртък, 14 Април 2016 1523
70 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Сряда, 13 Април 2016 1291
71 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Петък, 08 Април 2016 1228
72 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Петък, 08 Април 2016 5916
73 Покана за информационна и работна среща Понеделник, 28 Март 2016 1429
74 МИГ Нови пазар-Каспичан обсъди новата стратегия и си избра ново ръководство Понеделник, 28 Март 2016 1286
75 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Четвъртък, 24 Март 2016 1322
76 Покана за информационна среща и обществено обсъждане Понеделник, 14 Март 2016 6694
77 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационни семинари Събота, 12 Март 2016 7444
78 Покана за Общо събрание Четвъртък, 10 Март 2016 6688
79 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ Понеделник, 29 Февруари 2016 6903
80 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна конференция Четвъртък, 18 Февруари 2016 1342
81 ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ Четвъртък, 11 Февруари 2016 1618
82 ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ Вторник, 09 Февруари 2016 1788
83 МИГ Нови пазар-Каспичан започва информационна кампания Сряда, 03 Февруари 2016 1700
84 МИГ Нови пазар-Каспичан подготвя новата стратегия Понеделник, 21 Декември 2015 7852
85 ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ Понеделник, 07 Септември 2015 12136
86 Oбмяна на опит и добри практики с МИГ „Лясковец-Стражица”. Понеделник, 24 Август 2015 4632
87 Общo събрание на МИГ "Нови пазар- Каспичан" Петък, 20 Февруари 2015 1744
88 Четири подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 2246
89 Подписани договори Петък, 20 Февруари 2015 2148
90 НОВИНАРСКО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 29 Декември 2014 1819
91 КОМУНИКАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ Понеделник, 08 Декември 2014 1645
92 СНЦ „Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” обявява конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Четвъртък, 06 Ноември 2014 2343
93 Свободна позиция за длъжността "СЧЕТОВОДИТЕЛ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 1817
94 Свободна позиция за длъжността "ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ" в "МИГ Нови пазар-Каспичан" Петък, 03 Октомври 2014 2169
95 Списък на одобрените проектни предложения от Комисия за избор на проекти-прием четвърта покана 2014г Четвъртък, 25 Септември 2014 2317
96 Списък на приетите заявления за финансиране по четвърта покана в МИГ Нови пазар . Каспичан Вторник, 23 Септември 2014 1815
97 ЗАПОВЕД №50/05.09.2014Г. Петък, 05 Септември 2014 1891
98 Покана за общо събрание Четвъртък, 21 Август 2014 2228
99 ИСКАНИЯ ЗА МЕЖДИННИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ Понеделник, 04 Август 2014 2282
100 Мониторинг Понеделник, 04 Август 2014 2738
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2