• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 4 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 20 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕЗЕЛИЕ” И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 1924" с. Върбяне за ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Петък, 03 Юли 2020 32
2 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 19 Май 2020 133
3 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 14 Май 2020 123
4 МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 7.2 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Четвъртък, 30 Април 2020 175
5 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 30 Април 2020 183
6 ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Вторник, 28 Април 2020 165
7 Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием за 2020 г.). Сряда, 15 Април 2020 165
8 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 17 Март 2020 228
9 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Вторник, 17 Март 2020 208
10 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Четвъртък, 12 Март 2020 264
11 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Четвъртък, 05 Март 2020 238
12 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Сряда, 04 Март 2020 253
13 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Понеделник, 02 Декември 2019 394
14 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 02 Декември 2019 362
15 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 348
16 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 334
17 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 481
18 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 362
19 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 375
20 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 489
21 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 467
22 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 496
23 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 409
24 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 484
25 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 466
26 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 365
27 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 632
28 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 506
29 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 691
30 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 684
31 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 642
32 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 581
33 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 669
34 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 788
35 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 887
36 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 807
37 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 631
38 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 640
39 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 513
40 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 565
41 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 580
42 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 573
43 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 840
44 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 1566
45 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 1112
46 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 996
47 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 943
48 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 1079
49 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 1005
50 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 932
51 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 990
52 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 1255
53 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 983
54 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 1011
55 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 877
56 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 872
57 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 878
58 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 1235
59 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 1072
60 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 984
61 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 7752
62 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 1135
63 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 1089
64 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 926
65 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 1184
66 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 929
67 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 1104
68 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 1132
69 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 1111
70 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1369
71 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1481
72 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1532
73 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 1714
74 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 1878
75 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1589
76 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 1672
77 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1674
78 МИГ Нови пазар-Каспичан обявява конкурс за избор на независими външни експерти-оценители Вторник, 08 Ноември 2016 1935
79 МИГ Нови пазар-Каспичан със споразумение за изпълнение на стратегията си Четвъртък, 03 Ноември 2016 1806
80 Започва изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Октомври 2016 1618
81 КАНДИДАТИ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ Сряда, 11 Май 2016 2390
82 МИГ „Нови пазар-Каспичан” прие новата стратегия за местно развитие Понеделник, 09 Май 2016 9618
83 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: Сряда, 04 Май 2016 2092
84 Обществено обсъждане в гр.Нови пазар Понеделник, 25 Април 2016 1575
85 Обществено обсъждане в гр.Каспичан Понеделник, 25 Април 2016 1475
86 Покана за Общо събрание Вторник, 19 Април 2016 1955
87 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Четвъртък, 14 Април 2016 1507
88 Покана за обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР Четвъртък, 14 Април 2016 1772
89 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Сряда, 13 Април 2016 1542
90 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе работна среща за консултиране подготовката на стратегията Петък, 08 Април 2016 1429
91 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Петък, 08 Април 2016 6960
92 Покана за информационна и работна среща Понеделник, 28 Март 2016 1681
93 МИГ Нови пазар-Каспичан обсъди новата стратегия и си избра ново ръководство Понеделник, 28 Март 2016 1526
94 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна среща за консултиране с местната общност Четвъртък, 24 Март 2016 1551
95 Покана за информационна среща и обществено обсъждане Понеделник, 14 Март 2016 7872
96 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационни семинари Събота, 12 Март 2016 8734
97 Покана за Общо събрание Четвъртък, 10 Март 2016 7801
98 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ Понеделник, 29 Февруари 2016 8023
99 МИГ Нови пазар-Каспичан проведе информационна конференция Четвъртък, 18 Февруари 2016 1582
100 ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЯ Четвъртък, 11 Февруари 2016 1893
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2