• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 3 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 20 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА 1911“ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Четвъртък, 07 Октомври 2021 26
2 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява поръчка за възлагане организирането на обучително пътуване в чужбина с цел обмен на добри практики с МИГ от ЕС Сряда, 04 Август 2021 148
3 МИГ „Нови пазар - Каспичан" ,ДФ „Земеделие“ и Селим Хамди Селим подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Сряда, 21 Юли 2021 154
4 МИГ „Нови пазар - Каспичан" , Община Каспичан и ДФ „Земеделие“ подписаха анекси към два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Сряда, 21 Юли 2021 152
5 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Нови пазар - Каспичан“ Сряда, 12 Май 2021 263
6 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 29 Април 2021 201
7 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по рестартирана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” Петък, 19 Март 2021 339
8 ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА за подбор на проектни предложения по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Петък, 26 Февруари 2021 372
9 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА КАСПИЧАН Четвъртък, 04 Февруари 2021 374
10 Списък на кандидатите, за длъжността Изпълнителен Директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, класиралите се на първи етап – „допустимост по документи” Четвъртък, 14 Януари 2021 472
11 Обява за Изпълнителен директор Вторник, 29 Декември 2020 625
12 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Петък, 18 Декември 2020 447
13 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Четвъртък, 26 Ноември 2020 506
14 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор № 48/19.10.2020 г. поръчка за доставка на Преносим компютър с инсталирана операционна система Windows 10 Понеделник, 19 Октомври 2020 543
15 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /до завръщане на титуляра/ за длъжността „Експерт Административни дейности“ . Понеделник, 12 Октомври 2020 513
16 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Понеделник, 12 Октомври 2020 495
17 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира инициативи по случай 10 годишнината си Петък, 09 Октомври 2020 442
18 ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.332-S1 и окончателно одобрение на проектното предложение на „ИРА 86” ЕООД Петък, 09 Октомври 2020 382
19 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира детски празник Понеделник, 05 Октомври 2020 367
20 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Четвъртък, 13 Август 2020 509
21 СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕН ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” (прием 2020) от СВОМР на МИ Вторник, 21 Юли 2020 694
22 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „Нови пазар-Каспичан” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398, (прием 2020) от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан, мярка 20 „Създаване Вторник, 21 Юли 2020 671
23 Списък на одобрените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 634
24 Списък на отхвърлените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 662
25 МИГ „Нови пазар – Каспичан“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписва пореден договор в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Сряда, 15 Юли 2020 718
26 СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕТАП ОАСД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местно Петък, 03 Юли 2020 580
27 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 19 Май 2020 582
28 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 14 Май 2020 555
29 МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 7.2 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Четвъртък, 30 Април 2020 621
30 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 30 Април 2020 1455
31 ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Вторник, 28 Април 2020 603
32 Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием за 2020 г.). Сряда, 15 Април 2020 691
33 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 17 Март 2020 708
34 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Вторник, 17 Март 2020 724
35 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Четвъртък, 12 Март 2020 808
36 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Четвъртък, 05 Март 2020 664
37 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Сряда, 04 Март 2020 702
38 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Понеделник, 02 Декември 2019 829
39 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 02 Декември 2019 828
40 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 882
41 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 776
42 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 1022
43 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 841
44 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 833
45 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 1066
46 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 987
47 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 992
48 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 889
49 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 996
50 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 1078
51 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 912
52 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 1219
53 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 942
54 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 1181
55 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 1184
56 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 1147
57 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 1070
58 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 1142
59 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 1282
60 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 1418
61 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 1322
62 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 1089
63 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 1146
64 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 1016
65 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 1039
66 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 1067
67 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 1055
68 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 1490
69 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 2220
70 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 1595
71 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 1531
72 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 1391
73 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 1608
74 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 1458
75 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 1391
76 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 1376
77 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 1747
78 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 1426
79 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 1489
80 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 1266
81 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 1238
82 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 1287
83 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 1666
84 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 1490
85 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 1356
86 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 8860
87 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 1577
88 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 1562
89 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 1310
90 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 1639
91 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 1314
92 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 1525
93 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 1521
94 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 1538
95 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1745
96 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1865
97 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1946
98 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 2083
99 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 2295
100 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 2020
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2