• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 5 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Новини

The latest news from the Joomla! Team

   Покажи # 
# Заглавие на статията Дата Посещения
1 МИГ „Нови пазар - Каспичан" ,ДФ „Земеделие“ и Селим Хамди Селим подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Сряда, 21 Юли 2021 15
2 МИГ „Нови пазар - Каспичан" , Община Каспичан и ДФ „Земеделие“ подписаха анекси към два Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Сряда, 21 Юли 2021 20
3 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ - Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс чрез промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Нови пазар - Каспичан“ Сряда, 12 Май 2021 139
4 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 29 Април 2021 107
5 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по рестартирана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398-S1 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” Петък, 19 Март 2021 249
6 ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА за подбор на проектни предложения по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Петък, 26 Февруари 2021 277
7 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.2 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА КАСПИЧАН Четвъртък, 04 Февруари 2021 292
8 Списък на кандидатите, за длъжността Изпълнителен Директор на МИГ „Нови пазар – Каспичан”, класиралите се на първи етап – „допустимост по документи” Четвъртък, 14 Януари 2021 386
9 Обява за Изпълнителен директор Вторник, 29 Декември 2020 525
10 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Петък, 18 Декември 2020 356
11 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. Четвъртък, 26 Ноември 2020 420
12 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява със Заповед на Изпълнителния директор № 48/19.10.2020 г. поръчка за доставка на Преносим компютър с инсталирана операционна система Windows 10 Понеделник, 19 Октомври 2020 471
13 СНЦ“МИГ Нови пазар – Каспичан“ обявява работно място при условията на чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ /до завръщане на титуляра/ за длъжността „Експерт Административни дейности“ . Понеделник, 12 Октомври 2020 440
14 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 4.1.1 МЕЖДУ МИГ, ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” И „ИРА 86” ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Понеделник, 12 Октомври 2020 401
15 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира инициативи по случай 10 годишнината си Петък, 09 Октомври 2020 370
16 ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.332-S1 и окончателно одобрение на проектното предложение на „ИРА 86” ЕООД Петък, 09 Октомври 2020 314
17 МИГ - Нови пазар - Каспичан Организира детски празник Понеделник, 05 Октомври 2020 291
18 ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.5 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Четвъртък, 13 Август 2020 425
19 СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОДОБРЕН ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „НОВИ ПАЗАР - КАСПИЧАН” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” (прием 2020) от СВОМР на МИ Вторник, 21 Юли 2020 612
20 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ВЪРХОВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ „Нови пазар-Каспичан” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.398, (прием 2020) от СВОМР на МИГ „Нови пазар – Каспичан, мярка 20 „Създаване Вторник, 21 Юли 2020 595
21 Списък на одобрените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 560
22 Списък на отхвърлените проектни предложения Сряда, 15 Юли 2020 584
23 МИГ „Нови пазар – Каспичан“, с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 подписва пореден договор в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Сряда, 15 Юли 2020 624
24 СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕТАП ОАСД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.398 на МИГ „Нови пазар – Каспичан” по мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местно Петък, 03 Юли 2020 480
25 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 19 Май 2020 502
26 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 14 Май 2020 472
27 МИГ „Нови пазар – Каспичан“ и Община Каспичан подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по МЯРКА 7.2 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ Четвъртък, 30 Април 2020 542
28 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Четвъртък, 30 Април 2020 1373
29 ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 6.4.1 МЕЖДУ МИГ, ДФЗ И "АПДПИП Иван Мартиньон"ЕООД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ Нови пазар - Каспичан" Вторник, 28 Април 2020 523
30 Обява за подбор на проектни предложения по мярка 20(прием за 2020 г.). Сряда, 15 Април 2020 615
31 ОТМЯНА НА СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Вторник, 17 Март 2020 621
32 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Вторник, 17 Март 2020 635
33 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Четвъртък, 12 Март 2020 717
34 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА Четвъртък, 05 Март 2020 595
35 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Сряда, 04 Март 2020 620
36 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.337 по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Понеделник, 02 Декември 2019 749
37 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 02 Декември 2019 746
38 Сдружение „Местна инициативна група – Нови пазар-Каспичан” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.335 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" Понеделник, 02 Декември 2019 789
39 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Четвъртък, 28 Ноември 2019 708
40 Обява за прием на проектни предложение по мярка 4.1.1 Четвъртък, 07 Ноември 2019 931
41 ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ Сряда, 06 Ноември 2019 757
42 Списък на одобрените за финансиране проекти по мярка 20 - /втори краен срок на прием/ Сряда, 30 Октомври 2019 749
43 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ : BG06RDNP001-19.283 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ Нови пазар – Каспичан . Петък, 04 Октомври 2019 986
44 О Б Я В А - МИГ „НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН” ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 20„СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ, СВЪРЗАН С МЕСТНОТО НАСЛЕДСТВО, ИЗДЕЛИЯ И ХРАНИ" Вторник, 03 Септември 2019 905
45 Подписване на договор за финансиране по мярка 4.2.1” “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Вторник, 27 Август 2019 915
46 СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан” получи писмо от ДФЗ- Разплащателна агенция за одобрение на процедура BG06RDNP001-19.015 Петък, 23 Август 2019 814
47 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ НОВИ ПАЗАР – КАСПИЧАН“ Петък, 16 Август 2019 906
48 СПИСЪЦИ НА ОДОБРЕНИТЕ И ОТХВЪРЛЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Сряда, 14 Август 2019 980
49 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА КППП по мярка 20 Сряда, 07 Август 2019 815
50 BG06RDNP001-19.283 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ Понеделник, 01 Юли 2019 1136
51 График за информационни срещи Понеделник, 03 Юни 2019 864
52 Oбява Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ Понеделник, 03 Юни 2019 1098
53 Обществено обсъждане - насоки за кандидатстване по мярка 7.5 Петък, 10 Май 2019 1100
54 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Петък, 19 Април 2019 1063
55 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 20 Понеделник, 15 Април 2019 993
56 покана за свикване на ОС на МИГ Нови пазар - Каспичан Понеделник, 18 Март 2019 1063
57 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Сряда, 06 Февруари 2019 1208
58 СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 Сряда, 30 Януари 2019 1338
59 Проектни предложения одобрени от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-Каспичан Вторник, 22 Януари 2019 1245
60 Списък на проектни предложения, които не се допускат по мярка 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 998
61 Документи за кандидатстване по 6.4.1 Петък, 18 Януари 2019 1058
62 Документи за кандидатстване по 4.1.1 Петък, 18 Януари 2019 929
63 Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 Четвъртък, 29 Ноември 2018 956
64 П О К А Н А ЗА ОБУЧЕНИЕ Понеделник, 19 Ноември 2018 983
65 Проведено обучение на 06.11.2018г. – 07.11.2018г. Понеделник, 19 Ноември 2018 972
66 Проведени обучения на територията на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 31 Октомври 2018 1348
67 Обява за прием по мярката 6.4.1 Четвъртък, 11 Октомври 2018 2121
68 Обява за прием по мерките 4.1.1 и 4.1.2 Понеделник, 01 Октомври 2018 1522
69 Списък на одобрен проект по мярка 4.2.1 Четвъртък, 27 Септември 2018 1443
70 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 6.4.1 Четвъртък, 23 Август 2018 1309
71 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.1 Петък, 27 Юли 2018 1531
72 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 Петък, 27 Юли 2018 1384
73 Одобрени проекти по мярка 7.2 Вторник, 17 Юли 2018 1307
74 Покана за Общо Събрание Вторник, 10 Юли 2018 1308
75 Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 Понеделник, 02 Юли 2018 1664
76 Обява за Изпълнителен директор Понеделник, 18 Юни 2018 1351
77 Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016 Петък, 15 Юни 2018 1404
78 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР Сряда, 04 Април 2018 1201
79 СЪОБЩЕНИЕ Сряда, 04 Април 2018 1179
80 Покана за Общо събрание Вторник, 03 Април 2018 1223
81 Обява за прием на проектни предложения по мярка 7.2 Понеделник, 02 Април 2018 1594
82 Покана за Общо събрание Сряда, 14 Март 2018 1426
83 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 4.2 Сряда, 14 Март 2018 1286
84 ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Понеделник, 05 Февруари 2018 8649
85 Кандидати, допуснати до интервю Понеделник, 22 Януари 2018 1503
86 МИГ НОВИ ПАЗАР-КАСПИЧАН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР Вторник, 09 Януари 2018 1480
87 Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан Сряда, 20 Декември 2017 1242
88 Проведена конференция Петък, 15 Декември 2017 1569
89 Еднодневни обучения на екипа на МИГ Четвъртък, 14 Декември 2017 1261
90 Покана за конференция Вторник, 12 Декември 2017 1458
91 Покана за информационни срещи Сряда, 15 Ноември 2017 1447
92 10 ГОДИНИ ЛИДЕР В БЪЛГАРИЯ Понеделник, 16 Октомври 2017 1468
93 Информация относно забавяне на приемите на проекти Петък, 14 Юли 2017 1681
94 Списък на одобрените външни експерти-оценители Понеделник, 26 Юни 2017 1799
95 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Вторник, 13 Юни 2017 1877
96 Нов конкурс за избор на външни експерти-оценители Петък, 05 Май 2017 2027
97 Важно за бъдещите кандидати/ бенефициенти по мерките от СВОМР на МИГ Нови пазар-Каспичан Понеделник, 24 Април 2017 2212
98 Покана за Общо събрание Вторник, 14 Март 2017 1941
99 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИНТЕРВЮ Четвъртък, 05 Януари 2017 2001
100 Кандидати за външни експерти-оценители, допуснати до интервю Понеделник, 19 Декември 2016 1995
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>
Страница 1 от 2