• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
Покана за обществено обсъждане
Написано от Administrator
Сряда, 30 Август 2023 00:00
ПДФ Печат Е-мейл

 

Във връзка с изпълнението на проект BG06RDNP001-19.610-0020 „Подготовка на Стратегия за СВОМР на МИГ Нови пазар – Каспичан за периода до 2027 година”, съгласно Договор РД 50-34/13.03.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19„Водено общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., екипът на МИГ „Нови пазар-Каспичан” ви кани на обществено обсъждане на разработената стратегия на 07.09.2023 г. от 10.00 часа в Пленарна зала  на Община Нови пазар, гр. Нови пазар .

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!

 

Финансова рамка за СВОМР 2021-2027