• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 12 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Проведена конференция
Написано от Administrator
Петък, 15 Декември 2017 16:16
ПДФ Печат Е-мейл

На 15.12.2017г в многофункционалната зала на НЧ ”Христо Ботев-1872” гр. Нови пазар СНЦ”МИГ Нови пазар –Каспичан” проведе еднодневна информационна конференция . На конференцията бяха представени резултатите от изпълнението на стратегията за местно развитие за периода 2012 – 2015г., както и възможностите , които предоставя новата стратегия за водено от общностите местно развитие. Присъстващите бяха запознати с индикативния график за прием на проектни предложения през 2018 г.

 

 

 

 

Последно променен на Петък, 15 Декември 2017 16:32