• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 11 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан
Написано от Administrator
Сряда, 20 Декември 2017 11:39
ПДФ Печат Е-мейл

В периода от 21.11.2017г. до 05.12.2017г. МИГ Нови пазар – Каспичан проведе 16 информационни срещи в населени места от територията на двете Общини Нови пазар и Каспичан. Представени бяха мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и информация във връзка с предстоящото отваряне на приеми за финансиране на проектни предложения .