• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 10 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

СЪОБЩЕНИЕ
Написано от Administrator
Сряда, 04 Април 2018 11:11
ПДФ Печат Е-мейл

 

МИГ Нови пазар-Каспичан уведомява всички заинтересовани страни и бенефициенти, че планираният прием по мерки 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” СЕ ОТЛАГА за неопределено време.
Причините са свързани с необходимост от промяна в стратегията на МИГ за цитираните мерки, налагащи се във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадането на правното основание за издаване на наредби по чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки от ПРСР 2014-2020г.