• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 11 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Последни новини

Карта

Анекс към Споразумение РД 50-150/21.10.2016
Написано от Administrator
Петък, 15 Юни 2018 11:14
ПДФ Печат Е-мейл

Председателят на УС на сдружение МИГ "Нови пазар-Каспичан“ – Ангел Куцаров, подписа анекс към Споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие РД 50–150/21.10.2016г.
Допълнителното споразумение е във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадналото правното основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г.
Извършените промени са във връзка с промени в нормативната база и наличие на препратки от Стратегията на МИГ към съответна наредба.
След подписването на анекса, МИГ "Нови пазар-Каспичан" планира отваряне на приеми по следните мерки:
Подмярка 4.1.1 – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“;
Подмярка 4.1.2 – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“;
Подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

За повече информация: тел.0886336550, e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , www.migbg.org и в офиса на МИГ: гр.Нови пазар, ул."Оборище" № 1, ет.3

Последно променен на Петък, 15 Юни 2018 11:18