• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Проведе обучения от 26.09.2022г. до 29.09.2022г.
Написано от Administrator
Понеделник, 17 Октомври 2022 14:07
ПДФ Печат Е-мейл

 

СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Проведе обучения от 26.09.2022г. до 29.09.2022г.

„Местна инициативна група Нови пазар-Каспичан” проведе  обучения  на теми :

· "Права и задължения на получателите на финансова помощ от стратегията за ВОМР и специфични условия при възлагането на дейности и изпълнението на проекти".

· Управление, реализация и отчитане на проекти по мерките от СВОМР на МИГ“.

Обученията бяха проведени в четири последователни дни – от 26 до 29 ноември 2022 год. и се проведе в заседателната зала на ул. „Оборище“№5 (бивш профсъюзен дом) гр. Нови пазар и заседателна зала на Община Каспичан, гр. Каспичан. През четирите дни в обученията се включиха общо 45 души. Всички участници бяха потенциални и реални бенефициенти, като повечето от тях имаха проектни идеи, които се надяват да реализират с помощта на МИГ Нови пазар - Каспичан. На обученията присъстваха представители от различни сектори - фирми, НПО, представители на уязвими групи, физически лица, земеделски производители, читалища и представители на общ. Нови пазар и общ. Каспичан.

На участниците в обученията предварително бяха раздадени разпечатки със слайдовете на лекциите. По време на презентациите присъстващите имаха възможност да поставят конкретни въпроси, по които лектора правеше допълнителни разяснения, а след всяка лекция се дискутираха детайлно как всяка проектна идея може да се реализира на територията на МИГ „Нови пазар-Каспичан“. Беше обърнато особено внимание и бяха показани стъпките, които затрудняват кандидат – бенефициентите, както и най-често допусканите грешки.