• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 3 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан
Написано от Administrator
Понеделник, 17 Октомври 2022 14:12
ПДФ Печат Е-мейл

 

Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар - Каспичан

Приключиха информационните срещи на МИГ Нови пазар – Каспичан

В периода от 30.09.2022г. до 10.10.2022г. МИГ Нови пазар – Каспичан проведе 16

информационни срещи в населени места от територията на двете Общини Нови пазар и Каспичан. Представени бяха мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР). Участниците бяха информирани за подадените проектни предложения в СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ за обявените приеми през 2022г. и за договорираните проекти през годината. На информационните срещи бяха дискутирани въпроси зададени от участниците.

 

 

 

 

Последно променен на Вторник, 18 Октомври 2022 11:26