• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 5 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА за подбор на проектни предложения по мярка мярка 20„Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.781-S1
Написано от Administrator
Четвъртък, 25 Януари 2024 13:38
ПДФ Печат Е-мейл

На 19.01.2024г. МИГ „Нови пазар - Каспичан“ получи ЗАПОВЕД на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с която ОДОБРЯВА като законосъобразна проведената процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.781-S1 по мярка 20„Създаване на местен туристически продукт, свързан с местното наследство, изделия и храни“. За проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.781 -0001 на кандидат НЧ „ Христо Ботев – 1872“ гр. Нови пазар предстои изготвяне на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ