• Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за модернизиране на земеделските стопанства или добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на малък и среден бизнес или създаване на микропредприятия.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за развитие на туристически дейности (селски туризъм, къщи за гости и др.)
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за подобряване на услуги за населението и местната икономиката.
  • Може да кандидатствате при нас, ако имате идея за професионално обучение, информационни дейности и др.
В момента има 3 посетителя в сайтаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020г.

Карта

ОДОБРЕНА ПРОЦЕДУРА за подбор на проектни предложения по мярка мярка 6.4.1„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.782-S1
Написано от Administrator
Четвъртък, 25 Януари 2024 19:19
ПДФ Печат Е-мейл

 

Днес, 25.01.2024г. МИГ „Нови пазар - Каспичан“ получи ЗАПОВЕД на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с която ОДОБРЯВА като законосъобразна проведената процедура за подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.782-S1 по мярка 6.4.1„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. За проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.782 -0007 на кандидат ИППИМПДМ -д-р Десислава Куцарова" ЕООД предстои изготвяне на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Останалите проектни предложения по процедурата, следва да бъдат разгледани и оценени.

 

Последно променен на Четвъртък, 25 Януари 2024 19:20